About

Art Space Project is an guerilla gallery concept that has begun on the road and will always be on its way. It aims to make the world a better place for a few seconds by visiting the city from the city, inviting everyone to pass by, to paint, to dance, to sing and to make music. In every city it goes, it exhibits the paintings drawn in previous cities, and obtains new paintings, and is an interactive exhibition constantly growing.

It frees the infinity of the potentials by declaring each area where the foot stands up as a temporary autonomous region. İt’s not against anything, it doesn’t fight for anything. Art Space Project proposes drawing for peace, singing for peace, dancing for peace… As there is no case, there is no end or result. It is the result of itself.

 The Art Space Project was first implemented by Diren Demir on September 20, 2016 in a village of Fethiye, during his travels.

//

Art Space Project, yolda başlamış ve hep yolda devam edecek olan bir gerilla galericilik akımıdır. Şehirden şehire gezerek, yoldan geçen herkesi resim çizmeye, dans etmeye, şarkı söylemeye, müzik yapmaya davet ederek dünyayı bir kaç saniyeliğine daha güzel bir yer yapmayı hedefler. Gittiği her şehirde, önceki şehirlerde çizilmiş olan resimleri sergiler, ve yeni resimler edinir, bu yönüyle devamlı olarak büyüyen interaktif bir sergidir.

Ayak bastığı her alanı geçici otonom bölge ilan ederek potansiyellerin sınırsızlığını özgür bırakır. Hiçbir şeye karşı değildir, hiçbir şey ile savaşmaz. Barışı çizmeyi ve barışı bestelemeyi önerir. Bir davası olmadığı gibi, bir sonu ve sonucu da yoktur. Kendi kendisinin sonucudur.

Art Space Project, gezgin Diren Demir tarafından ilk kez 20 Eylül 2016’da Fethiye’nin bir köyünde ortaya çıkarılmıştır.

 

Manifesto

1- Herkes kendi ütopyasının kendisi haline gelmelidir. Başka bir dünyanın mümkünlüğü biz enerjiyi eylem boyutuna geçirdiğimiz anda en net şekilde varlığını ortaya koyacaktır.
2- Dünyada varlığını sürdüren illüzyonlara karsı verilen her savaş onları besleyecektir. Savaşa savaş ile karşılık verilemez, bu noktada en zararsız ve en güçlü silah sanattır.
3- Art Space Project, sanatı 4 duvar arasına sıkıştırıp paranın miktarına göre şekillendiren burjuvazi galerilere karşı “Sanat her şeydir ve her yerdedir.” görüşünü savunur.
4- Dünya, evrenin geri kalan her sonsuz köşesi gibi otonom bir bölgedir. Art Space Project, bize bunu unutturmaya çalışan düzene karşı bir ayaklanmadır.
5- Barışı bestelemek, barışı çizmek, barışı yazmak, pozitif enerjiyi her zaman dinç tutacaktır.
6- Art Space Project bir ütopyadır, ütopyalar gerçekleşmek içindir.
7- ??? 🙂

Manifest:
1- Everyone must become his own utopia. The possibility of another world will reveal its
existence in the clearest way as soon as we pass the energy into the action form.
2. Every battle against illusions will feed them. War cannot be countered by war, at which
point the art is the most harmless and most powerful weapon.
3. Art Space Project defends the view that “art is everything and everywhere” against
galleries that limit art to definitions and shape it according to the amount of money.
4- The world is an autonomous region like every other end of the universe. The Art Space
Project is an uprising against the system that is trying to make us forget it.
5- Composing peace, drawing peace, writing peace, will always keep positive energy
vigorous.
6- Art Space Project is a utopia, utopias are for realization.
7- ???